OBCHODNÍ PODMÍNKY

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

 

 

Stanislav Kříž

Jiráskovo nábřeží 712/61

Železný Brod 468 22

 

Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kamenná prodejna

 

e-mail: objednavky@upavoucku.cz

Tel: 774508218  

IČ: 74954806

 

 

Registrace: Živnostenský úřad Železný Brod Č.j. ŽU-6176/2021-RULK

 

 

NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI ANI PLATBY KARTOU. NÁŠ E-SHOP NEPODLÉHÁ EET

 

 

 

 

JAK NAKUPOVAT

 

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

* Dále můžete pokračovat ve výběru. 
* Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Zboží v košíku můžete buď smazat nebo přejít k  pokladně. 

 

   * Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

* Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (automatická kopie objednávky).

 

V případě platby na účet Vám bude zaslán e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem.

 

Platbu prosím uhraďte do 5-ti dnů.

 

V případě dobírky budete informováni o zpracování objednávky.

 

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.upavoucku.cz  se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodě je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky a následným potvrzením objednávky prodávajícího. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky prodávající potvrdí kupujícímu do 24 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky na uvedený kontakt, že byla objednávka přijata.

Objednávku lze stornovat do 24-hodin od objednání!!

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

Ceny u zboží jsou koncové, uváděny jsou včetně DPH. Ceny u zboží nezahrnují náklady na dopravu. Ceny za poštovné jsou uvedeny zde: http://www.upavoucku.cz/a_doruceni.php

 

V případě objednání zboží na dobírku, je k ceně poštovného připočtena částka 50 Kč

 

 

 DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

V našem e-shopu je zboží od mnoha různých dodavatelů, z čehož plynou různé dodací lhůty.

Obvyklá dodací lhůta je 3 až 20 dní.

Zboží, které je skladem ( vyznačeno růžovou barvou SKLADEM ) odesíláme do 3 pracovních dnů nebo po připsání částky na účet.

 

Pokud je u zboží uvedena delší dostupnost ( pracovní dny!!!! ), prosíme o respektování této doby.

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, zkontaktujeme kupujícího a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě.

O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo není v danou dobu dostupné. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již poukázal částku za zboží na účet prodávajícího, bude mu vrácena zpět.

 

 

 POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

 

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost okamžitě při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.
O poškození je kupující povinen neprodleně nejdéle však do 2 dnů informovat dopravce i prodávajícího e-mailem 
objednavky@upavoucku.cz Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel.

Náhradu škody za poškozený balík vyplácí Česká pošta pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není obal balíku zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Reklamaci uplatňuje VŽDY!!! příjemce, jakákoliv aktivita ze strany odesílatele není bohužel možná.

Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodávajícího.

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U zboží s omezeným datem spotřeby, je datum uveden na každém obalu.( čaje, potravinové doplňky, jedlý papír....)

Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, prosím pošlete nám jej na naši poštovní adresu k potvrzení. Záruční list nelze potvrzovat předem z důvodu možnosti vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu www.upavoucku.cz má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)

Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato.

 

 Ve lhůtě 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

 

Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající je povinnen vrátit finanční prostředky do 14 dnů dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží)

 

Vrácené zboží nezasílejte dobírkou! Nebude převzato!

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

 

Formulář, který můžete použít pro odstoupení od smlouvy najdete zde:

 

http://www.upavoucku.cz/files/odstoupeni spotrebitele.doc

 

 

 REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Zboží k reklamaci zasílejte na adresu uvedenou na faktuře.

 

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.

 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět.

 

 

 JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 Osobní udaje GDPR


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

E-shop U Pavoučků, se sídlem Jiráskovo nábřeží 712, 468 22 Železný Brod IČO: 74954806, (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

- v rámci provozování e-shopu na internetové adrese https://www.upavoucku.cz

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese: objednavky@upavoucku.cz nebo poštou na adrese. Výše uvedenými způsoby je také možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění následujících práv:

- na informace a na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace o svých osobních údajích uložených u společnosti, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů.),
- na opravu osobních údajů (pokud nejsou údaje fyzické osoby uložené u společnosti přesné či správné, může je jejich nositel kdykoliv nechat společností opravit),
- na výmaz , případně omezení zpracování osobních údajů (výmaz svých osobních práv může fyzická osoba požadovat kdykoliv prostřednictví výše uvedených kontaktů společnosti. Osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě obdrží dotčená osoba od společnosti sdělení. Po výmazu osobních údajů již není možné zajistit jejich nositeli k osobním údajům přístup),
- na přenositelnost údajů (pokud fyzická osoba požaduje získat své osobní údaje, které zpracovává společnost, společnost osobní údaje předá jejich nositeli nebo jinému správci, kterého fyzická osoba označí, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
- a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace o zákaznících e-shopu společnost zpracovává o fyzických osobách následující typy údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky zákazníků: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro doručení zboží, kontaktní telefonní číslo a kontaktní email.

Osobní údaje zákazníka mohou být zpracovávány těmito dalšími zpracovateli osobních údajů: IT specialista a právní zástupce.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).Podnikatel je registrován na ÚOOÚ pod číslem: 00041470

 

 

 

 NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

 

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem převzata , bude požadováno uhrazení prokazatelných nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE  s našimi obchodními podmínkami.
 

 

 

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“

 

 

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Zásilkovna
Vyzvednutí zásilky na vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny. Obvyklá doba doručení 2 pracovní dny od odeslání z našeho e-shopu. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který potřebujete pro vyzvednutí zásilky.
70,00 Kč ZDARMA
Balík do ruky Česká pošta
Zboží větších rozměrů a částky nad 500 Kč. Doba dodání je cca 48 hodin od podání zásilky. O podání zásilky budete informování SMS. Úložní doba balíku na poště je pouze 7 dní!!!
120,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Balík na poštu
Zboží větších rozměrů a částky nad 500 Kč. Doba dodání je následující pracovní den od podání zásilky. O podání zásilky budete informování SMS. Úložní doba balíku na poště je pouze 7 dní!!!
110,00 Kč ZDARMA
Česká pošta Balík do balíkovny
Balík Do balíkovny je cenově nejdostupnější řešení doručení Vašeho zboží objednaného na e-shopu. Hmotnost balíku může být až 20 kg Balík si můžete vyzvednout na 222 specializovaných výdejních místech Balíkovna po celé České republice. Pro vydání balíku stačí sdělit pouze kód pro vyzvednutí, který obdržíte v avízu a Vaše jméno při výdeji.
70,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna Slovensko
Vyzvednutí zásilky na vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který potřebujete pro vyzvednutí zásilky.
150,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírka
Platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce.
50,00 Kč
Platba na účet
Platba převodem na účet před dodáním zboží. Číslo účtu a VS Vám bude zaslán e-mailem.
BEZ POPLATKU
SLOVENSKO - Platba předem
Platba se provádí před dodáním zboží na EURO účet. Podklady k platbě budou zaslány po obdržení objednávky.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF